Asmeninis koučingas

Koučingas – tai toks tobulėjimo būdas, kuris leidžia žmogui pasinaudoti savo turimais gebėjimais ir patirtimi taip, kas jis galėtų įgyvendinti sumanytus asmeninius pokyčius ir pasiektų norimų tikslų. 
Tomas Misiukonis

Asmeninis koučingas (ugdomasis vadovavimas) – tai individualus darbas su klientu, fiziniu asmeniu sprendžiant asmeninius klausimus jam aktualiomis asmeninėmis ar profesinėmis temomis.

Asmeninis koučingas padeda:

Pažinti save
Suvokti tikruosius tikslus ir motyvus
Rasti sprendimą
Gerinti asmeninį našumą
Prisiimti atsakomybę už norimus rezultatus
Patirti asmeninį pokytį ir įgyvendinti idėjas

Kas yra asmeninis koučingas?

Asmeninis koučingas nėra mentorystė, konsultavimas ar psichoterapija. Koučingo sesijos metu nėra dalijami patarimai, pamokymai ar kuriamas veiksmų planas už klientą. Visų pirma ugdomasis vadovavimas yra atidus pašnekovo klausymasis ir svarbiausia – girdėjimas. Girdėti tai, ką pasakoja klientas, nevertinant, neruošiant mintyse tobulo atsakymo ar patarimo, yra pirmasis svarbus koučerio uždavinys. Norint padėti klientui, užduodant tinkamus, auginančius ir tobulėti skatinančius klausimus, visų pirma reikia jo problemą „girdėti“, būti pokalbio partneriu, kuris girdi.

Koučingo specialistė Alma UžusienėAuginantys ir tobulėti skatinantys klausimai

Kita kompetencija, taikoma asmeniniame koučinge, ir koučerio uždavinys yra užduoti klausimus, kurie padėtų klientui tobulėti bei augti, pažvelgti į situaciją ar problemą kitu kampu, reflektuojant. Tam tikra prasme koučingą galima apibūdinti kaip požiūrio plėtimo praktiką, suteikiančią naujų perspektyvų, formuojančią vidines vertybes, generuojančią individo įžvalgas, vedančias į asmeninius pokyčius ir norimų rezultatų siekimą. Dažnai sprendžiant vieną klausimą natūraliai paminimos ir kitos gyvenimo sritys, kuriose taip pat pradeda vykti pokyčiai.

Skirtingai nei mentorystėje, asmeninio koučingo sesijos metu klientas sprendžia problemas ir inicijuoja pokyčius remdamasis ne koučingo specialisto patirtimi ar patarimais, bet savo asmenine patirtimi ir vidine išmintimi.  

koučingasAsmeninis koučingas ir savimonė

Asmeninis ugdomasis vadovavimas kelyje į savimonę padeda suprasti išorinius ir vidinius savęs pažinimo sluoksnius, jei tik klientas to nori ir sau leidžia. Koučingo sesijos yra konfidencialios, tad jų metu klientas yra laisvas pasidalyti savo poreikiais, troškimais, stipriosiomis pusėmis, trūkumais, motyvais, vertybėmis, gyvenimo samprata, silpnybėmis ar pažeidžiamumu. Šių tapatybės dalių pažinimas veda į asmenybės branduolį – autentišką aš, iš kurio ir gimsta asmeninė galia.

užsakyti koučingo sesiją

Asmeninis koučingas ir pokyčio realizavimas

Asmeninis koučingas padeda ne tik pažinti save ir atskleisti vidinius resursus, bet ir gerinti gyvenimo kokybę sprendžiant šiuos aktualius asmeninio augimo ir elgesio pokyčių klausimus:

Įpročių keitimas
Auginančių įsitikinimų ugdymas
Iššūkių įveikimas
Asmeninio pokyčio valdymas
Asmeninės galios puoselėjimas
Pasaulėžiūros formavimas
Tikrųjų poreikių išgryninimas
Vidinės motyvacijos aktyvavimas
Sąmoningų pokyčių kūrimas
Esminių prioritetų įvardijimas
Asmeninių tikslų identifikavimas
Ilgalaikių tikslų formavimas
Veiksmų plano sudarymas
Idėjų įgyvendinimas

Asmeninės koučingo sesijos padeda:

Suvokti nepasitenkinimo esama situacija priežastis
Atrasti tikruosius, individualius, išorės neprimestus norus
Pasitikėti vidiniais resursais, potencialu ir asmenine galia
Susipažinti su vidiniais troškimais ir savuoju autentiškumu
Išsikelti prasmingus tikslus, atitinkančius asmeninę vertybių sistemą

Dažniausiai asmeninio koučingo sesijų metu nagrinėjamos temos

Savirealizacija
Tikslų siekimas
Verslo startas
Riboti įsitikinimai
Vertybių sistema
Motyvacijos paieškos
Noras padidinti savivertę
Troškimas atrasti prasmingą veiklą
Tikrųjų savo norų nesuvokimas
Noras padidinti pajamas
Balansas ir pusiausvyra gyvenime
Gyvenimo krypties paieškos
Abejonės savo jėgomis ir potencialu
Pasitenkinimo gyvenimu nejautimas
Asmeninis efektyvumas ir produktyvumas

užsakyti koučingo sesiją